Dumpster Diving met Tegenlicht

Dumpster Diving met tegenlicht

Het viel allemaal perfect samen: een workshop Dumpster Diving voor een aantal politieke jongeren en Tegenlicht van de VPRO die graag een documentaire wilde maken over de "Generatie Flux", ofwel jongeren die zich niet aan traditionele manieren van doen vastklampen. Het resultaat is wat mij betreft ontzettend leuk geworden. Het stukje over het Dumpster Diving duurt bijna vier minuten en geeft een leuk beeld over hoe je kan dumpster diven, alsook de beweegredenen erachter. Bekijk het resultaat.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <img>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.