Dumpster Diving

Het eten ligt voor het oprapen

Vandaag in gesprek met de eindeloos creatieve Nichon en vriend Sven: zij zagen dat voedsel vaak in de afvalbak belandt, en organiseren een diner voor de Call to Action op zaterdag 4 oktober van de buit van een goede strooptocht langs dumpters in Amsterdam.

Afval: we kúnnen het opruimen

Ons afval dreigt ons te verstikken. Zelfs de mooiste plekjes op aarde zijn bezaaid met plastic. Gelukkig nemen wereldwijd mensen initiatieven om de afvalberg te verminderen.

Dumpster Diving met Tegenlicht

Dumpster Diving met tegenlicht

Het viel allemaal perfect samen: een workshop Dumpster Diving voor een aantal politieke jongeren en Tegenlicht van de VPRO die graag een documentaire wilde maken over de "Generatie Flux", ofwel jongeren die zich niet aan traditionele manieren van doen vastklampen. Het resultaat is wat mij betreft ontzettend leuk geworden. Het stukje over het Dumpster Diving duurt bijna vier minuten en geeft een leuk beeld over hoe je kan dumpster diven, alsook de beweegredenen erachter. Bekijk het resultaat.