Geen gegevens voedselverspilling bedrijven

Interessant feit in het artikel Monitor Voedselverspilling: "De staatssecretaris kan geen exacte cijfers geven over voedselverspilling, omdat bedrijven niet melden wat ze jaarlijks verspillen. Dijksma wil daarom dat het bedrijfsleven daarover inzicht gaat verschaffen." Als Dijksma dat zou willen, dan zou er ook een beschikking of een wet moeten komen hierover. Want er zijn maar weinig supermarkten en andere bedrijven die uit zichzelf transparant zullen zijn met hun voedselverspillingscijfers.