Online Expositie Recyclers

Dumpster diven is van alle tijden en vaak helaas ook een teken van armoede: mensen wereldwijd hebben soms geen keuze dan van afval te leven, danwel dit te recyclen of door te verkopen. Maar het is hiermee in feite ook een beroep dat reeds eeuwen oud is.

Met die invalshoek is er een online expositie over de zogenaamde ragpickers (zoals in Nederland de voddenman of lorrenboer). In de korte tentoonstelling is er ook aandacht voor Jopie Huisman, een bekende schilder uit Friesland die voorwerpen van de straat oppikte om als kunstvoorwerp te gebruiken.