Bestemming onbekend Dumpster diven

Vanaf dinsdag 18 juni is het reisprogramma Bestemming Onbekend op tv, met jonge mensen die hun plezier-tickets verscheuren in ruil voor een 'reis met onbekende bestemming'. Ze worden gedropt in de leefsituatie van straatkinderen, riool- en townshipbewoners of vluchtelingen.

Er is geen ontkomen meer aan het slapen op de keiharde vloer van een hutje op de Indonesische vuilnisbelt en het dumpster diven in containers om in elk geval nog één droge broodkorst te vinden.